اشعار حافظ
 

 

فاش می فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم     بنده ی عشقمو از هر دو جهان آزادم

 

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود      آدم آورد در این دیر خراب آبادم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:4  توسط sr | 
فاش می گویم و از گفته ی خود دلشادم    بنده ی عشقمو از هر دو جهان آزادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود      آدم آورد در این دیر خراب آبادم

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 17:30  توسط sr | 
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 18:28  توسط sr | 
مراعهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم           هوا داران کویش را چو جان خویشتن دارم
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 17:15  توسط sr |